улам coronavirus жокко рейстердин жүргүнчүлөрүнүн үчүн маалымат. More
Унаа EY-өнөктөш менен жүзөгө

Перевозки, выполняемые код-шер партнером

учуу иш алып жүрүүчү аркылуу (б.а. E. жүргүнчүлөрдүн чынында ташууну жүргүзгөн аба, Of.) бир EY-ААК "Урал аба жолдору" менен өнөктөш болсо, анда өтүнмө эрежелерин жана шарттарын эске алуу менен жыйымдар болсо.

багаж жалпы салмагы демейдегиден жогору боло турган болсо, анда спорттук жабдууларды ташуу үчүн кошумча акы аэропортунда берилет.