учуу үчүн каттоодон баш тартуу үчүн негиздер

учуу үчүн каттоодон баш тартуу үчүн негиздер

19.03.1997 N боюнча Кыргыз Республикасынын Аба кодексинин 60-июнундагы

жүргүнчүлөрдү аба аркылуу ташуулардын макулдашуу боюнча ташуучунун иш демилгеси боюнча берене 107. токтотуу, жүк ташуу келишими

 • Оператор тараптуу жүргүнчүлөрдү, төмөнкү учурларда жүк ташуу келишими боюнча ташуу келишимин бузууга укуктуу:
  • жүргүнчүлөрдү, жүктөрдү ээси, күчтөн, паспорт, бажы, аба транспортунда карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген санитардык жана башка талаптардын, учуп, кабыл алуучу же транзиттик мамлекеттин тийиштүү органдары тарабынан аныкталган эл аралык аба транспортунун ченемдик укуктук актылары менен бузулганда;
  • жүргүнчүлөрдү, жүктөрдү, федералдык авиация ченемдик укуктук актылары менен аларга коюлган талаптарды аткаруу үчүн жөнөтүүчү баш тартты;
  • жүргүнчү учак ден соолук абалы аба транспортунда өзгөчө шартын талап кылган же жүргүнчүлөрдү же медициналык документтерди, ошондой эле себептери бузулган жана башка адамдарга сөзсүз машакаттуу менен тастыкталат башка адамдардын коопсуздугун коркунуч келтирет;
  • жүргүнчү салмагы багаж ашкан жүк акы транспорт баш тартса;
  • ушул Кодекстин 58-беренесине ылайык берилген бир жүргүнчү учагы командачысы учак заказ, сактоо үчүн, ошондой эле ийгиликсиз болуп, башка адамдардын өмүрүнө же ден соолугуна аба кемесин же коркутуу коопсуздугуна коркунуч учактын бортунда жүрүм-турум эрежелерин жүргүнчү учак, бузулганда;
  • Жүргүнчүнү нерселер болушу, ошондой эле, багажды жана жүктөрдү заттарды, буюмдарды ташуу үчүн тыюу салынган.
 • Ташуучунун жүргүнчүлөрдү аба аркылуу ташуулардын келишим боюнча иш-аракети демилгеси боюнча токтотулган учурда, жүргүнчүлөрдү ташуучу транспорт келишим, жүк ээси, аба транспорту үчүн акы төлөнүүчү жөнөтүүчү берүүнүн өлчөмү, пунктчасынын 6, ушул берененин 1-пунктунда каралган учурларды эске албаганда. 6-пунктчасында каралган учурда, жүргүнчү кемесинин аба транспорт өлчөмүндөгү төлөнгөн ушул берененин 1-пунктуна ылайык кайтарылып берилбейт